92/70-72 ซอย 4 ถนน ธรรมวิถี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. 

สามารถติดต่อได้ที่ – โทร 089-4258543
Facebook : https://www.facebook.com/naubon99
Line@  : @naubon