fbpx

ผ้าพันคอผ้าฝ้ายงานทอมือ

????”ฝ้าย” เป็นพืชเส้นใยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าพันคอ หรือสิ่งทออื่นๆ ในชีวิตคนไทย มีการปลูกฝ้ายมาตั้งแต่โบราณเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครอบครัว ปัจจุบันประเทศมีความต้องการฝ้ายในภาพรวมมากขึ้น ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศไทยต้องนำเข้าปุยฝ้ายจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล อีกทั้งการปลูกในประเทศต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต และเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ในขณะที่ยังมีความจำเป็นในการใช้เส้นใยจากพืชนี้อยู่
วิธีการปลูกฝ้ายโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะพันธุ์พื้นบ้าน ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่อยู่แล้ว ปลูกโดยใช้พื้นที่ว่างตามหัวไร่ปลายนา ผลิตผลที่ได้ก็ถูกนำไปใช้งานหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านและเป็นที่ต้องการของตลาดมากได้ราคาที่สม่ำเสมอไม่ผันแปรไปตามภาวะของตลาด ฝ้ายสารเคมี จึงควรหันมาปลูกฝ้ายที่ปลอดสารเคมีเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติและสภาพแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *